Tập huấn kiến thức và kỹ năng chụp ảnh, làm video phòng chống tảo hôn cho trẻ em vùng cao Hà Giang.

“Trẻ em không phải cô dâu” là Dự án được Good Neighbors (GNI) triển khai tại hai xã Tân Bắc và Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Nhóm đối tượng được GNI tập chung focus vào là các em nhỏ ở độ tuổi từ 12-16 tuổi.
Với 30 học sinh nòng cốt tham gia trực tiếp vào công tác truyền thông bằng các bộ ảnh và các video nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em và người dân về việc phòng, chống tảo hôn, quyền trẻ em, pháp luật liên quan về phòng ngừa tảo hôn.
Đội ngũ giảng viên của TGM cùng các thầy từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Ngoại giao cùng tham gia dự án.
Thời gian thực hiện dự án tập huấn truyền thông là 3 tháng (từ ngày 29/8/2020 đến 30/11/2021).

Tập huấn kiến thức và kỹ năng chụp ảnh, làm video phòng chống tảo hôn cho trẻ em vùng cao Hà Giang.

Tập huấn kiến thức và kỹ năng chụp ảnh, làm video phòng chống tảo hôn cho trẻ em vùng cao Hà Giang.

Tập huấn kiến thức và kỹ năng chụp ảnh, làm video phòng chống tảo hôn cho trẻ em vùng cao Hà Giang. Tập huấn kiến thức và kỹ năng chụp ảnh, làm video phòng chống tảo hôn cho trẻ em vùng cao Hà Giang.

Tập huấn kiến thức và kỹ năng chụp ảnh, làm video phòng chống tảo hôn cho trẻ em vùng cao Hà Giang.

Tập huấn kiến thức và kỹ năng chụp ảnh, làm video phòng chống tảo hôn cho trẻ em vùng cao Hà Giang. Tập huấn kiến thức và kỹ năng chụp ảnh, làm video phòng chống tảo hôn cho trẻ em vùng cao Hà Giang.

Tập huấn kiến thức và kỹ năng chụp ảnh, làm video phòng chống tảo hôn cho trẻ em vùng cao Hà Giang.

Tập huấn kiến thức và kỹ năng chụp ảnh, làm video phòng chống tảo hôn cho trẻ em vùng cao Hà Giang.

Tập huấn kiến thức và kỹ năng chụp ảnh, làm video phòng chống tảo hôn cho trẻ em vùng cao Hà Giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0926.066.886